Jenny Forsberg

Ansvarlig for butikk, resepsjon, konferanse og restaurant

Ansvarlig for museumsbutikk, resepsjon, konferanser og restaurant.  

0480-45 13 24