""

Jhonny Therus

Arkeolog, fil. dr

Prosjektledelse og arkeologiske undersøkelser, spesialkompetanse og erfaringsundersøkelser i forhistorisk tid og tidlig middelalder. Bosetnings- og gravundersøkelser, særlig bronse- og jernalder, tidlig middelalder. Fagkompetansegraver, gravforhold og bedesteder i vikingtid og tidlig middelalder samt yngre jernalders skriftlige kilder. Forskningssekretær for Grasca, Linnéuniversitetet.

0480-45 13 28