Magdalena Jonsson

Bygningsantikvar, historiker

Kompetanse: Sertifisert ekspert på kulturverdier etter plan- og bygningsloven

Antikvarisk sakkyndige kirkegårder, kirkeinventar, pleie- og vedlikeholdsplaner og kulturhistoriske undersøkelser.

0480-45 13 13