Om oss

Kalmar fylkesmuseum er en kunnskapsorganisasjon og møteplass med oppgave å bevare, utvikle og tilgjengeliggjøre fylkets rike kulturarv. Med vår kollektive kompetanse og med fylkets rike kulturarv som ressurs ønsker vi å bidra til læring, folkeopplysning, deltakelse og fellesskap for fylkets utvikling med et sterkt og nærværende kulturminneperspektiv.

For Kalmar fylkesmuseum er samarbeid et strategisk valg. Sammen med lokalsamfunnsbevegelsen, ideelle organisasjoner, myndigheter, kommuner, Svenska kyrkan, eiendomsbesittere, museer, regioner, destinasjonsselskaper, kulturinstitusjoner, skoler, bedrifter og sponsorer med flere kan museet nå sine mål og nå nye målgrupper. Sammen står vi sterkere og kan i fellesskap håndtere utfordringene vi står overfor. Å jobbe sammen betyr for oss at vi ser på oss selv som en viktig del av en større sammenheng.

Kalmar läns museums virkeområde er i hovedsak Kalmar län, men utfører også oppdrag i nabofylkene og resten av Sverige gjennom ulike samarbeidsprosjekter med andre museer, nasjonale organisasjoner eller lignende. Uansett hvor vi jobber, tar vi alltid utgangspunkt i det lokale og setter det inn i en større sammenheng. Dette gjelder alt fra våre internasjonale prosjekter, utstillinger, foredrag, forskningsprosjekter til den internasjonale ideelle organisasjonen Bridging Ages med base i Kalmar fylkesmuseum.

Vi er et viktig supplement til skolen, en samfunnsaktør, bidrar til forskning og langsiktig samfunnsutvikling og driver en av Sørøst-Sveriges største destinasjoner og populære Restaurant & Café Ångkvarnen.

Gjennom våre produkter og tjenester ønsker vi å vise at kulturarven finnes overalt i alles hverdag. Ved å skape nysgjerrighet rundt lokalhistorien og hvordan den henger sammen med aktuelle problemstillinger i samfunnet, ønsker vi å inspirere og bidra til å skape nye perspektiver og perspektiver.

Arbeidsområdet vårt er bredt, men vi setter alltid lokalhistorien i fokus sammen med menneskene vi møter.