Tilgjengelighetserklæring

Det er Kalmar fylkesmuseum som står bak denne nettsiden. Vi ønsker at så mange som mulig skal kunne bruke nettsiden. Dette dokumentet beskriver hvordan kalmarlansmuseum.se overholder loven om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester, eventuelle kjente tilgjengelighetsproblemer og hvordan du kan rapportere mangler til oss slik at vi kan fikse dem.

Hvor tilgjengelig er nettsiden?

Vi er klar over at deler av nettsiden ikke er fullt tilgjengelig. Se delen Utilgjengelig innhold nedenfor for mer informasjon.

Hva kan du gjøre hvis du ikke kan bruke deler av nettsiden?

Dersom du trenger innhold fra www.kalmarlansmuseum.se som ikke er tilgjengelig for deg, men som er unntatt fra lovens virkeområde som beskrevet nedenfor, kan du varsle oss på telefon eller e-post. Svartiden er normalt et par dager.

Telefon: 0480-45 13 00
E-post: kommunikasjon@kalmarlansmuseum.se

Rapporter mangler i tilgjengeligheten til nettstedet

Vi jobber hele tiden med å forbedre nettsidens tilgjengelighet. Hvis du oppdager problemer som ikke er beskrevet på denne siden, eller hvis du mener at vi ikke overholder loven, vennligst gi oss beskjed slik at vi vet at problemet eksisterer.

Telefon: 0480-45 13 00
E-post: kommunikasjon@kalmarlansmuseum.se

Tilsyn

Digital forvaltningsmyndighet (DIGG) har ansvar for å føre tilsyn med lov om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi håndterer kommentaren din om manglende nettilgjengelighet eller forespørselen din om å gjøre innhold tilgjengelig, kan du rapportere det til det danske styrelsen for digital forvaltning.

Rapporter manglende tilgjengelighet til Myndigheten för digital forvaltning (nytt vindu)

Informasjon om mangler ved nettsidens tilgjengelighet

Denne nettsiden er delvis i samsvar med lov om digital offentlig tjeneste tilgjengelighet på grunn av manglene beskrevet nedenfor.

Videoopptak

Videoopptak på www.kalmarlansmuseum.se som er publisert før (dato) mangler skriftlig versjon, det vil si transkripsjon og tekstmanus, og er derfor ikke tilgjengelig for brukere som ikke kan ta del i videoopptak.

Visuell tolkning mangler

Videoopptakene som publiseres på smtm.se mangler visuell tolkning.

Tiltak: Kalmar fylkesmuseum påberoper seg urimelig tyngende justering etter § 12. Les mer i avsnittet Urimelig tyngende tilpasning.

Diverse

  • Noen overskrifter mangler riktig hierarkisk rekkefølge.
  • Flere lenker, knapper, ikoner og bilder mangler tekstalternativer.

Urimelig tyngende overnatting

Kalmar fylkesmuseum påberoper seg unntak for urimelig tyngende tilpasning etter § 12 i lov om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester for innholdet nedenfor.

  • Visuell tolkning av videoopptak. På grunn av begrensede økonomiske og personelle ressurser har ikke Kalmar fylkesmuseum mulighet til å visuelt tolke filmene som publiseres på nettsiden og i sosiale kanaler.

Så tester vi nettsiden

I 2022 foretok Kalmar fylkesmuseum og innkjøpt nettleverandør Kreation en egenvurdering av tilgjengeligheten til www.kalmarlansmuseum.se. Arbeidet var basert på sjekklistene levert av DIGG på www.webbriktlinjer.se. Deretter ble det laget en plan for hvilke tiltak som må iverksettes for at www.kalmarlansmuseum.se skal overholde loven om tilgjengelighet til digitale offentlige tjenester. Siden den gang er det laget nye rutiner for å sikre at www.kalmarlansmuseum.se holder høy tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsretningslinjene er jobbet inn i det daglige arbeidet gjennom integrasjon i design- og utviklingsfasene samt supplerende testrutiner.

Parallelt med det tekniske utviklingsarbeidet jobber Kalmar fylkesmuseum internt for å opprettholde god tilgjengelighet på publisert materiale. Dette gjøres ved å lære opp redaktører, gjennomgå nettinnhold og lage handlingsplaner og implementere dem fortløpende.

Nettsiden ble publisert våren 2022.

Rapporten ble sist oppdatert 9. juni 2022.