Priser og utmerkelser

Her deler vi ut priser, nominasjoner og priser som Kalmar fylkesmuseum som organisasjon eller ansatt ved Kalmar fylkesmuseum har fått. 

Kalmar kommunes likestillingspris 2022

Kalmar kommune deler hvert år ut priser til en forening eller organisasjon, en bedrift eller enkeltpersoner for å rette oppmerksomheten mot gode eksempler innen likeverd, integrering og tilgjengelighet. Vinnere av Kalmar kommunes eksterne likestillingspris 2022 gikk til Pia-Lena Björnlund, museumspedagog fra Kalmar fylkesmuseum og Helen Nilsson, spesialekspert på likestilling/utviklingsleder barns rettigheter fra Fylkesnemnda Kalmar fylke for arbeidet med podkasten. serien Lys på kvinner.

Motivasjon fra juryen 

«Lys på kvinner – Fylkesstyret i Kalmar fylke og Kalmar fylkesmuseum hyller og viser viktigheten av å løfte de kvinnene som har gått foran oss i likestillingsarbeidet. Kvinnene som trekkes frem i podcasten har gjennom historien kjempet for stemmerett, retten til å ta plass og retten til et demokratisk samfunn. Light on women handler om å kaste lys over dem fordi de fortjener det og fordi historien er en del av vårt demokrati. Arbeidet har blitt utført med stor nysgjerrighet og å ta del i kvinnehistorien før oss er viktig.»

Presentasjon av vinnerne av Kalmar kommunes priser 2021 (kalmar.se, nytt vindu)

Bergdala Glastekniska Museums pris 2021

Bergdala Glastekniska museums pris tildeles den de bedømmer har gjort årets beste innsats for å fremheve Glassriket som et interessant reisemål for industrihistorien. Da denne prisen ble delt ut for første gang i 2021, gikk den til Susann Johannisson, bygningsantikvar ved Kalmar fylkesmuseum. 

Motivasjon fra juryen

«For på en utmerket måte å ha dokumentert og tilgjengeliggjort kunnskap om teknikkene som er brukt gjennom tidene i den manuelle glassindustrien i Småland. "

Bergdala Glassteknologimuseums hjemmeside (nytt vindu)

Ölandsklubben i Stockholms Stora pris 2021

Ölandklubben i Stockholms hovedpris 2021 gikk til Kalmar läns museums Helena Victor, enhetsleder for Museumsarkeologi Sørøst og prosjektleder for utgravningene av Sandby slott. 

Motivasjon fra juryen

«For omtrent 1500 år siden skjedde en ekstremt brutal massakre i Sandby Castle. Arkeologene har funnet restene av drepte menn, gutter og babyer. Noen av likene er trolig blitt vanhelliget. Sammen med de drepte er det funnet uberørte, noen ganger kunstnerisk utformede eiendeler. De døde ser ut til å ha blitt etterlatt der de falt. Ingen begravelser har funnet sted.  Mer presist, hva som skjedde i slottet, hvorfor akkurat disse menneskene ble myrdet og hvor kvinnene har gått, er spørsmål som fortsetter å engasjere arkeologene. Utgravningene startet i 2010 og har siden fortsatt i varierende omfang. Takket være de unike funnene på sørøstkysten av Öland har massakren blitt en verdensnyhet.  Ved å gi prisen til Helena Victor, prosjektleder for utgravningene av Sandby slott, ønsker Ölandsklubben å rette oppmerksomheten mot arbeidets store betydning for å gi ytterligere forståelse av Ölands historie. I tillegg ønsker Öland-klubben å, med den oppmerksomheten som dens hovedpris vanligvis gir, oppfordre institusjonelle finansierere av utgravningene samt sponsorer og andre involverte, til å fremskynde muligheten for vår tids mennesker».

Ölandsklubben i Stockholms hjemmeside (nytt vindu)

Valgt for reisendes valg 2020

I 2020 vant Kalmar fylkesmuseum prisen «De reisendes valg». Tripadvisor tildeler Travellers' Choice-priser til overnattingssteder, attraksjoner og restauranter som får gode anmeldelser fra reisende og som er blant de 10 prosent beste på Tripadvisor.

KFS-pris for samfunnsnytte 2016

Kalmar fylkes museum har mottatt en andrepris fra arbeidsgiverorganisasjonen KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) for sin kommersielle nytte for samfunnet.

Motivasjon fra juryen

«Kalmar fylkesmuseum har investert i utvikling av en ny del av virksomheten med stort potensial for å skape samfunnsnytte og bidra til en bærekraftig utvikling, basert på den unike kompetansen som finnes i organisasjonen. Dette gjennom innsats for å øke folks forståelse for hva som påvirker samfunnsutviklingen og fremme toleranse og integrering, som er avgjørende suksessfaktorer for en bærekraftig fremtid. Kalmar fylkesmuseums innovative driftsutvikling genererer samtidig næringsnytte og styrker egen økonomi. De viser også en helhetlig tilnærming til bærekraftsarbeid gjennom proaktive initiativ for redusert klima- og miljøpåvirkning i lokalsamfunnet. Alt i alt gjør dette Kalmar fylkes museum vel verdt en hederspris for næringsnytte for samfunnet.»