Gi et bidrag til Kulturminnefondet

Ved å gi en økonomisk gave til Kulturminnefondet bidrar du til at vi kan fortsette å fortelle den unike historien om Kalmar fylkes fortid, nåtid og fremtid for nåværende og fremtidige generasjoner.  

Fondets formål og formål

Formålet med Kulturminnefondet er å forvalte de øremerkede gaver og testamentariske bestillinger som Stiftelsen Kalmar fylkesmuseum mottar. Formålet med Kulturminnefondet er å muliggjøre midler til forskning, kunnskapsbygging, formidling og utvikling av og rundt kulturminner og kulturminner i Kalmar fylke. 

Første million

Det første målet er å bygge opp en startkapital på én (1) million. Først da kan fondets avkastning brukes i samsvar med fondets formål. Jo større fondet blir, jo mer kan vi gjøre og videreutvikle Kalmar fylkesmuseums arbeid på en måte som ellers ikke hadde vært mulig. Det handler både om fremtidsrettet utvikling, men like mye om viktigheten av å suksessivt og langsiktig bygge opp kapital. Det er kun kapitalavkastningen som kan benyttes til fondets formål. Målet er at fondet på sikt skal nå en verdi på 50 millioner.

Bidrag til fondet gis i filantropisk ånd gjennom gaver fra bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Så langt har ti personer og organisasjoner donert 271 000 SEK til fondet. Vi tror og håper at det er flere som ønsker å gi tilbake til samfunnet og følger initiativet. 

Slik kan du donere

Du kan støtte Kulturminnefondet gjennom gavekort eller gjøre fondet til begunstiget i ditt testamente. 

Gavebrev

Det er mulig å skrive gavekortet fysisk på stedet på Kalmar fylkesmuseum eller digitalt. Betaling skjer etter at gavekortet er signert. 

Ta kontakt med museumsdirektør Örjan Molander via orjan.molander@kalmarlansmuseum.se eller 0480-45 13 05 for mer informasjon. 

Testamente

Tenker du på å skrive Kulturminnefondet inn i testamentet ditt? Ta kontakt med museumsdirektør Örjan Molander via orjan.molander@kalmarlansmuseum.se eller 0480-45 13 05 for mer informasjon.