Styrende dokumenter og årsrapporter

Strategidokument

Strategiplanen er museets plan for hvordan Kalmar fylkesmuseum ser på de neste fire årene. Det er på bakgrunn av denne planen at virksomheten planlegges og drives i en funksjonsperiode. Til støtte for strategiplanen utarbeider museumsdirektøren sammen med ledergruppen og de ansatte en virksomhetsplan med handlingsplan og budsjett hvor man kan se hva museet planlegger i løpet av året for å oppfylle strategiplanen.

Strategiske prioriteringer

For perioden 2019–2022 har Kalmar fylkesmuseum vedtatt tre fordypninger. Hvert retningsmål inneholder da ulike avklaringer som skal bidra til at vi kan jobbe i den retningen.

  • En kulturminneinstitusjon i tid
  • Attraktivt fylkesmuseum
  • Best på stedet - i Kalmar fylke

Kalmar fylkesmuseums strategiplan 2019-2022

Forretningsplan

Kalmar fylkesmuseums driftsplan med tilhørende budsjett er det årlige styringsdokumentet som tar sikte på å nå de strategiske målene som er vedtatt for strategi 2023–2024. Målene er viktige mål for at vi skal være en attraktiv arbeidsgiver, leverandør og samarbeidspartner.

Driftsmålene for 2023 er ca

  • utvikle den sterke tilliten til fylkesmuseets virksomhet
  • styrke de besøkendes opplevelse av fylkesmuseet
  • effektivisere og modernisere museumslokalene
  • synliggjøre kulturarven og aktiviteter i hele fylket.

Virksomhetsplan for Kalmar fylkesmuseum 2023

Årsmeldinger med årsmelding

Her kan du laste ned og ta del i Kalmar fylkesmuseums siste aktivitetsrapporter. I årsmeldingen oppsummerer vi hvordan museets drift og økonomi har gått det siste året.

Kalmar fylkesmuseums rapport med årsmelding 2022 (pdf)

Kalmar fylkesmuseums årsmelding med årsmelding 2021 (pdf)

Kalmar fylkesmuseums årsmelding med årsmelding 2020 (pdf)

Kalmar fylkesmuseums årsmelding med årsmelding 2019 (pdf)

Kalmar fylkesmuseums årsmelding med årsmelding 2018 (pdf)

Kalmar fylkesmuseums årsmelding med årsmelding 2017 (pdf)

Eldre årsmeldinger

Årsrapporter til og med 2016 ligger i museets arkiv. For å se tidligere årsmeldinger, kontakt resepsjonen på tlf 0480-45 13 00.