Arkeodidaktikk - hva er det?

Møt en av Ivonne Dutra Leivas arkeologer, fil. lic. doktorgradsstudent ved Grasca - Lnu, i samtale med vår programleder Pia-Lena Björnlund om oppdragsarkeologiens rolle i skoleverdenen. Ivonnes lisensiatoppgave undersøker tre ulike former for skoleprogrammer som forekommer i oppdragsarkeologi: Flertrinns skoleprogrammer, Forenklede skoleprogrammer og Skolevisninger. Alle oppfyller flere av skolens kunnskaps- og ferdighetsmål for grunnskolen og ungdomsskolen. Samtidig er det mangler i hvordan skoleopplegg imøtekommer behov og mål for andre utdanningsnivåer eller skoleformer. Resultatene viser at et bredt felt som oppdragsarkeologi har en variasjon av kunnskap som kan være av interesse for skolen. Det er imidlertid behov for nye prosesser som muliggjør utvikling av samarbeidsformer som kan fremme begge aktivitetene ytterligere. I dette ligger det gode forutsetninger for å utvikle en arkeodidaktikk som er tilpasset vilkårene for oppdragsarkeologi og skolen som målgruppe, som samler oppdragsarkeologiens formidlingspotensial og mål med skolens behov og kunnskapsmål.

Mye glede!

arkeologi roer seg ned