Bertha Wellin

Bertha Wellin (1870–1951) fra Öland ble en av de fem første kvinnelige parlamentarikerne i vårt land. Men i tillegg til politikken var hun utdannet og praktiserende sykepleier, og blant annet formann i Svensk sjuksköterskeförbund og ansvarlig utgiver av Svensk sjukskötersketidning, som hun også var med å stifte. Berta Wellin var en normbryter på mange forskjellige måter, bevisst eller ubevisst, og hun valgte å kjempe for saker som var ganske radikale for hennes tid. Med Helen Nilsson, spesielt ekspert på likestillingsspørsmål i fylkesnemnda i Kalmar fylke og Maria Wiell, journalist i Ölandsbladet. 

historie öland Runestein