Fritz Börjesson (1908-2003) - En brobygger på Öland

Allerede i ung alder formulerte Fritz Börjesson ideer om en fast landforbindelse mellom Öland og Kalmarkysten. Som politiker tok han også disse tankene med seg til det svenske riksdagen, hvor Fritz Börjesson satt for Centerpartiet fra 1955 til 1979. Hans harde arbeid for en Öland-bro begynte å bære frukter på begynnelsen av 1960-tallet, og på både lokalt og regionalt og nasjonalt nivå var det enighet om at dette var et utmerket og fullt gjennomførbart forslag. I januar 1968 ble det første spadestikket for brobyggingen på Öland-siden tatt av Fritz Börjesson. 30. september 1972 innviet han Ölandsbroen i Mölltorp, Öland, mens daværende kronprins Carl Gustaf foretok den offisielle innvielsen på Kalmar-siden. Fritz Börjesson beholdt sin interesse for broer for livet. Deltakere: Erland Börjesson og Gunn Björklund, barn av Fritz Börjesson, Lisbeth Svensson, formann, Kalmar fylkes lokalhistoriske forening, Peter Danielsson, lokalhistorisk konsulent, Kalmar fylkes lokalhistoriske forening. Innspilling og produksjon: Stefan Sifverud / Andreas Juhl, Kalmar fylkesmuseum

mörbylånga öland