Jonas Jonasson - fredens bonde

At krig og ikke fred dessverre mange ganger da som nå kom til å utgjøre et stort antall menneskers hverdag, godtok ikke stortingsmannen Jonas Jonasson fra Gullabo i sørlige Kalmar fylke. Han engasjerte seg i liv og lyst og på flere måter i den gryende fredsbevegelsen som oppsto på slutten av 1800-tallet i Sverige. Vi vil finne ut hva dette resulterte i i denne podcasten. Med historiker Peter Danielsson i samtale med Andreas Juhl Kalmar fylkesmuseum. Innspilling og produksjon av Andreas Juhl for Kalmar fylkesmuseum.

historie jonasjonasson