Slik utdannes respektable frisører

Trening som frisør handler ikke bare om å lære å klippe rett og gre jevnt. Det er også nødvendig å lære å tenke, føle, se ut og opptre som en frisør. Men hvordan skal noe slikt være? Hvor kommer idealene og standardene fra? Er de knyttet til kjønn og klasse og hvordan formidles disse verdiene til frisørstudentene under opplæringen? Eva Klope, forsker i pedagogikk ved Linnéuniversitetet, forteller oss mer om dette med utgangspunkt i oppgaven Respektable frisører – Femininitet og yrkesidentitet blant jenter i videregående frisørutdanning. Samtalepartner: Maria Kanje, produsent ved fylkesmuseet. Produksjon av Andreas Juhl.

Vill du ta del av Eva Klopes avhandling? Ladda ner den här: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1431278&dswid=-4618

roer seg ned Kalmar fylke lnu