Hemmeligheten

Prosjektet Hemmeligheten startet med Kalmar-forfatteren, fotografen og kunstneren Jan Nordström og hans bok med samme navn - Hemmeligheten. Boken ble omgjort til en utstilling her på fylkesmuseet og var også grunnlaget for samarbeidet som startet mellom museet og Samordningsforeningen i Kalmar fylke i 2021. Innenfor rammen av dette samarbeidet, en workshop om trivsel og psykisk. helse ble utviklet, som stammer fra Jans bok. Verkstedets målgruppe var 16–20-åringer i Kalmar fylke med problematisk skolefravær, såkalte «hjemmesittere» i dagligtale. Gjennom omfattende referansegruppearbeid ble det utviklet et diskusjonsverksted som hadde fokus på «hverdagsstemning» og såkalt selvledelse, d.v.s. hvordan finne enkle verktøy for å påvirke eget velvære. For å jobbe forebyggende ble det bestemt at workshopen skulle gjennomføres med videregående elever ved skoler utenfor fylket.

Høsten 2022 ble det holdt workshops og samtaler med totalt 590 ungdomsskoleungdom rundt om i Kalmar fylke. Det ble mange fruktbare samtaler om alt fra sosiale medier, hva man skal gjøre for å snu en dårlig dag, til hvordan man finner steder som gir styrke og et sårt tiltrengt avbrekk i en stressende hverdag. Museets pedagoger fikk en mulighet til å få et innblikk i hverdagen til en gruppe det ikke alltid er så lett å få til fylkesmuseet – tenåringene våre. Videregående elever har sjenerøst delt sine erfaringer og tanker om hvordan det er å være ung i Kalmar fylke i 2022. Resultatet? Det ER vanskelig å være ung i dag med de økte kravene som kommer gjennom sosiale medier og et ganske tøft miljø formet av pandemier, konflikter og dagens økonomiske situasjon. Men etter å ha møtt studentene i forbindelse med workshopen føles det som om dagens tenåringer, med riktig støtte, vil bli en generasjon som er veldig bevisst sin verden, utfordringene den står overfor og som samtidig er villig til å ta fatt på fremtiden. med nysgjerrighet, varme og engasjement.

Prosjektperioden

september 2021 – desember 2022

Samarbeidspartnere

Samordningsforeningen i Kalmar fylke