I selskap med smålandske poeter

Takket være Familjen Kamprads stiftelse har fylkesmuseet hatt det privilegium å kunne gjennomføre prosjektet I selskap med smålandske diktere. Fylkesmuseets Maria Kanje har, innenfor rammen av prosjektet, gjennomført 30 lesebesøk på møteplasser og eldreboliger rundt om i Kalmar fylke. Med dikt og kortere tekster av smålandske og ølandske forfattere som utgangspunkt er minner vekket til live og samtaler om deltakernes egne liv og minner.

Dokument: Rapport om prosjektet In the Society of Småland poets (pdf)

Les mer om Familjen Kamprads stiftelse på deres hjemmeside (nytt vindu)