Unikt historiske Kalmar fylke

Det unike historiske Kalmar fylke er et samarbeidsprosjekt som har som mål å utvikle kulturarven i regionen i samarbeid med små bedrifter og foreninger.

Med utgangspunkt i historien skal prosjektet lage former for å fortelle nye og gamle historier som gir kontekst og perspektiv. Dette bidrar til at flere besøkende tar i bruk kulturarven, noe som skaper muligheter for regional vekst gjennom nye produkter til serveringsnæringen.

Vi ønsker at flere skal oppdage Kalmar fylkes rike kulturarv. Besøk steder, ta del i kulturarv og historier og begynn å tenke på hvorfor det ser ut som det gjør i dag. Når bedrifter og foreninger pakker kulturarven på en attraktiv måte, vil vi se en økt interesse for steder, menneskeskjebner og vår felles historie.

Kulturarv er alt fra forhistorie til verdiene vi skaper i dag. Det kan være graver, slott og runesteiner, men også industrihistorie, mopeder og musikk. Vi ønsker å legge forholdene til rette for å pakke kulturarven slik at den skaper opplevelser som levendegjør fortellinger og historier på ulike steder – med våre prioriterte målgrupper i sentrum.

Gjennom nytenkning og ny teknologi ønsker vi å legge til rette for tilgjengelighet og utnyttelse av kulturarven. Samarbeid mellom ulike aktører gjør at vi kan koble sammen ulike steder og tema. Dette er med på å skape opplevelser som gir inspirasjon og minner for livet.

Når vi pakker kulturarven for våre målgrupper, skaper vi muligheter for utvikling for fylkets bedrifter. Forretningsutvikling og nye produkter gjør at bedrifter kan vokse og skape nye markeder. På denne måten bidrar vi til vekst i næringslivet – både de enkelte bedriftene og Kalmar fylke.

Prosjekttid

januar 2021 til april 2023

Prosjekteiere og samarbeidspartnere

Kalmar kommune og Kalmar fylkesmuseum er prosjekteiere. Andre samarbeidspartnere er Emmaboda kommune, Hultsfred kommune, Högsby kommune, Mörbylånga kommune, Nybro kommune, Oskarshamn kommune, Torsås kommune, Vimmerby kommune, Västervik kommune, Kalmar länsregion, Kalmar länsstyre, Linnéuniversitetet, Destinasjon Kalmar, Kalmar läns Hembygdsförbund og Öland Hembygdsförbund. .

Prosjektet er finansiert av deltakende aktører. Hovedfinansiørene er Region Kalmar fylke og European Regional Development Fund. 

Unik historisk Kalmar fylkeslogo                  European Regional Development Fund-logo