Kalmar fylkes kulturminneportal

Tenk om kulturskilt kunne fungere som portaler til andre tider hvor vi kan møte mennesker og deres historier! Det var den overordnede visjonen om et nytt fylkesdekkende skiltsystem som nå er blitt en realitet.

Skiltsystemet er utviklet innenfor prosjektet Unikt historisk Kalmar fylke og er utviklet i samarbeid med representanter fra kommuner, næringsliv og foreninger, Fylkesnemnda Kalmar fylke, Region Kalmar fylke, fylkets hjemmelag, Vekstverket, Landsstyret. Fornminneverket og Kalmar fylkesmuseum. Arbeidsgruppen har også inkludert designere, en designer og en tilgjengelighetsrådgiver. Etter prosjektslutt vil Kalmar fylkesmuseum overta konseptet og sammen med lokale og regionale samarbeidspartnere ta et langsiktig ansvar for tilsyn og forvaltning av skiltene.

Kulturminneportalen i Berga, Högsby kommune.

Konseptet med tegn

Skiltene skal fungere som en tidsreiseportal som synliggjør og sprer kunnskap om stedets kulturarv og en møteplass hvor besøkende kan ta del i bydelens historier og forme stedets fremtidige historie. 

Skiltsystemets konsept er at det skal bidra til utvikling av steder i fylket ved å skape møteplasser rundt kulturminner. Her skal den besøkende kunne lytte til historier, se filmmateriale eller for eksempel ta et lydkart som den besøkende kan bruke til å gå rundt og oppdage alle de spennende historiene om stedet. I utvidelsen er det ideer om å legge til medvirkningsfunksjoner slik at besøkende kan legge igjen sine egne historier om stedet og dermed være medskapere av dets historie.

Skiltsystemet består av et fleksibelt modulsystem som bedrifter, foreninger, organisasjoner, myndigheter, kommuner etc. kan bestille i ulike utførelser og prisklasser. Dette gjør at oppdragsgiver kan få en helt tilpasset løsning. Skiltenes materialer knytter seg til fylkets hovedmaterialer: tre, glass og stein.

Signer katalog (pdf)

Her er skiltene

Skiltene er plassert på de stedene hvor fylkesprosjektet har gjennomført områdeutvikling. De har blitt godt mottatt av de lokale beboerne, næringslivet og foreningene fordi disse også var med på å lage skiltene. Noen foreninger planlegger å ha en spesiell dedikasjon av tegnet sitt.

  • Bergkvara: i havna
  • Vissefjärda: ved Vissefjärda kirke
  • Rockneby: på Allaktivitetshuset
  • The Golden Ring: på biblioteket (samling pågår)
  • Virserum: i parken ved broen (installasjon pågår)
  • Västervik: ved Träbåtbryggan (montering pågår)
  • Påskallavik: i havna
  • Berga: på stasjonen
  • Mörbylånga: Skansgatan i Sockerbruk-området
  • Nybro: Badhusparken, bak svømmehallen ved lekeplassen