Områdeutvikling

I samarbeid med prosjektets ti deltakerkommuner jobber prosjektet med stedsutvikling i fylket. Områdeutvikling er basert på en prosess i flere trinn, men felles for alle nettsteder er at bedriftene og foreningene bestemmer retningen for hva som skal bygges ut. Det er ofte ulike reiselivspakker og opplevelser eller tilbakevendende arrangementer som planlegges og gjennomføres i samarbeid. Men det kan også være strukturelle behov, for eksempel for å utvikle koordineringsfunksjoner for samarbeidet om stedets foreningsliv.

Vissefjärda, Emmaboda kommune

I Emmaboda kommune er Vissefjärda stedet som skal utvikles. Områdeutviklingsprosessen startet med åpningen av utstillingen Spot on om Kyrkeby bränneri 14. mai 2022. Den første workshopen holdes høsten 2022.

Virserum, Hultsfred kommune

I Hultsfred kommune er det stedet Virserum som skal bygges ut. Det er dannet seks arbeidsgrupper som har ansvar for å utvikle ulike ting:

  1. Utvikling av koordineringsfunksjon for foreninger. Felles koordinering for administrasjon og vaktmesterskap er viktig for foreningene.
  2. Utvikling av sponsorpakker
    En måte å kunne finansiere ulike innsatser og funksjoner (for eksempel administrasjon, vaktmester og renhold) er å jobbe med sponsing.
  3. Utvikling av merkevaren Kulturbesöksmål Virserum med merkevareplattform, felles markedsføring og grafisk profil.
  4. Utvikling av kursvirksomhet og residensprogrammer med profilhåndverk og tre.
  5. Utvikling av gjestfrihetspakker med temaet Dacke som et tilbakevendende innslag.
  6. Utbygging for å sikre boligmuligheter, hytter og plasser.

I løpet av våren 2022 er det utviklet en merkevareplattform for kulturdestinasjonen Virserum, en formidlingsplan, en samordningsmodell for det lokale foreningslivet. I løpet av høsten 2022 ble det laget en grafisk profil og logo for merket. Det ble også søkt om midler til utvikling av et oppholdsprogram.

Se en film fra Virserum som forteller hvordan det har vært å være med i Unika-prosjektet (youtube.com, nytt vindu)

Berga, Högsby kommune

I Högsby kommune er Berga valgt ut som et sted som skal bygges ut. Her er stedsutvikling fokusert rundt profilene jernbane og helse og bevegelse. Så langt er det produsert et tilbakevendende arrangement «Kunst på sti» samt et sommerprogram med fokus på helse og bevegelse hvor bedrifter og foreninger har utviklet ulike opplevelsesprodukter som nå testes på kunder i løpet av sommeren.

Rockneby, Kalmar kommune

I Kalmar kommune er det utvalgte stedet Rockneby med fokus på å skape et format og en møteplass for ungdom og utvikle et tilbakevendende arrangement med tema kommunikasjon og bevegelse.

Sukkerfabrikkområdet, Mörbylånga kommune

I Mörbylånga ligger sukkermølleområdet som skal bygges ut. Her skal Mörbylånga kommunes renoveringsarbeid på sukkerfabrikken kobles sammen med prosjektets stedsutviklingsarbeid. Fokuset på dette stedet er mathåndverk basert på verdensarven Sør-Ölands kulturlandskap. 

Pukeberg, Nybro kommune

I Nybro kommune er det utpekt tomt som skal bygges ut Pukeberg. Kommunen har valgt å fokusere på to stedsutviklingsprosesser som er knyttet til hverandre. One site-utviklingsprosessen, som fokuserer på Pukeberg som designsenter, er en større og politisk prosess. Den andre stedsutviklingsprosessen er Kjærlighetens vei og kjærlighetens uke, som tar utgangspunkt i kommunens utviklingsarbeid med Badhusparken og den såkalte Kjærlighetsstien. Her fokuserer Unika-prosjektets stedsutviklingsprosess på en fysisk utforming av Kärleksstigen slik at den besøkende kan ta del i stedets kulturarv. I forbindelse med denne fysiske plasseringen utvikler prosjektet også en Kjærlighetsuke som bedrifter og foreninger kan utvikle produkter rundt.

Se en film fra Nybro kommune som forteller hvordan det har vært å være med i Unika-prosjektet (youtube.com, nytt vindu)

Påskallavik, Oskarshamn kommune

I Oskarshamn kommune er lokaliteten Påskallavik valgt ut, som også føyer seg godt inn i utviklingsarbeidet med foreningen Härd Klang og opprettelsen av et nasjonalt knutepunkt med fokus på steinskjæring. I stedsutviklingsprosessen vil det tilbakevendende besøksproduktet «Red Old Man's Day» utvikles med en testoperasjon høsten 2022 samt utvikling av produkter til Källströmsgården og utvikling av parken ved Stenvillan.

Bergkvara havn, Torsås kommune

I Torsås kommune er tomten som skal bygges ut Bergkvara havn. Også her er tomteutviklingsprosessen knyttet til en større politisk innsats fordi tomteutviklingen er knyttet til kommunens nye detaljplan for Bergkvara havn og nybygging av leiligheter på tomta. Unika-prosjektet har gjennomført ulike nettverksmøter med både embetsmenn og politikere.

I Bergkvara skal prosjektet til høsten jobbe med stedsutvikling og det nye politikkområde formet habitat samt utvikle reiselivsproduktet "I sjöfartens spår" i samarbeid med bedrifter og foreninger hvor det også skal bygges fysiske skilt innenfor rammen av nytt skiltprogram som Unika-prosjektet har utviklet.

Gullringen, Vimmerby kommune

I Vimmerby kommune er det tomten Gullringen som er valgt ut til Unikas stedsutviklingsprosess. I dette tilfellet tar kommunen utgangspunkt i et 100 prosent nedenfra-og-opp-perspektiv og lar også selve initiativet ta utgangspunkt i foreningsliv og bedrifter helt uten kommunens påvirkning basert på Vimmerby kommunes strategi «Allas Vimmerby».

Trebåtbrygge, Västervik kommune

I Västervik kommune er det utpekte området som skal bygges ut Träbåtbryggan med dens immaterielle kulturarv. I år ble Clinker-konstruksjonsteknikken klassifisert som verdenskulturarv av Unesco, og alle båter til både bedrifter og foreninger som ligger ved Trebåtbrygga er bygget i denne teknikken.

Unika-prosjektet skal prosesslede stedsutviklingsprosessen som vil utvikle broen i samarbeid med Västerviks museum samt bedrifter og foreninger til et knutepunkt for overføring av kulturarven rundt murkonstruksjonsteknikken.

I forbindelse med stedsutviklingen vises en utstilling på Spötorget i Västervik som åpner 18/6 og vil handle om Trebåtbygging og bronsealderkysten.

Brosjyre Wooden Boat Dock (pdf)

Les mer om den nordiske leirbåttradisjonen på UNESCOs nettsider