Nettverk

Kalmar fylkesmuseum deltar i ulike nettverk og samarbeid på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Her finner du mer informasjon om noen av dem. 

Bygge antikviteter regional krets

Bygningsantikvarisk regionkrets (BARK) er en forening for organisasjoner som driver bygningsantikvarisk virksomhet med regionalt museumsoppdrag. Foreningen skal fremme utvikling og formidling av arkitekturantikvarisk kunnskap. Gjennom økt samarbeid øker forutsetningene for å skape en langsiktig bærekraftig utviklingsrettet bygningsantikvarvirksomhet med både regionale og overregionale styrker.

BARK består av Kristianstad Regionmuseum, Kalmar läns museum, Jönköpings läns museum, Blekinge museum, Dalarna museum, Värmlands museum, Sörmlands museum, Småland kulturpark, Stockholms läns museum, Upplands museum, Östergötlands museum, Västarvet, Bohuslän museum, Kulturmiljø Halland , Gotlands museum, Jämtlands läns museum (Jamtli), Västernorrlands läns museum (Murberget), Gävleborg läns museum, Norrbottens museum, Västerbottens museum, Örebro läns museum og Västmanlands läns museum. 

BARK har som mål å:

  • Å fremme medlemmenes interesser gjennom samarbeid
  • Å utvikle bygningsantikvarvirksomhet som er av høy kvalitet, effektiv og museumsbasert
  • Å skape et åpent samarbeidsklima og et kreativt kunnskapsbyggende miljø med overregionale horisonter
  • Å støtte den antikvariske virksomheten til medlemmene slik at eierne kan forvalte og utvikle resultatene i sine respektive museer og regioner
  • Å bedre bruke og utvikle medlemmenes kompetanse gjennom samarbeid og samarbeide for koordinering og utvikling av aktivitetene.

Foreningen BARKs hjemmeside (nytt vindu)

Museets arkeologiske industriorganisasjon

Museumsarkeologisk industriforening (M-ARK) er de regionale og kommunale museenes bransjeorganisasjon for arkeologi. Organisasjonens formål er å støtte medlemmene i deres arbeid med å utvikle, bygge opp og formidle arkeologisk kunnskap som bidrar til sosial relevans. For Museiarkeologi sydost er bransjeorganisasjonens viktigste nettverk virksomheten, som fungerer både som et kontaktnett for informasjon og som et forum for samarbeid i oppdragsarkeologiske prosjekter. 

Nettstedet til museets arkeologiske handelsorganisasjon (nytt vindu)