Flytting av varesamlinger

Nå tømmer vi gjenstandslageret på Ångkvarnen og frigjør en hel etasje til utstillinger.

Gjennom en kapitaltilførsel fra Kalmar kommune og Region Kalmar län har vi nå mulighet til suksessivt å overføre samlingene til vårt eksterne lager over en årrekke. Bak kulissene på museet pågår det for tiden et intensivt arbeid i samlingene. Vi forbereder flere flytte- og omstillingsprosjekter av ulike objektkategorier, fra dampmølle til et eksternt moderne lager med gode lagringsforhold. Et arbeid som vil vare i flere år, i ulike stadier og som forventes ferdigstilt i 2027.

Gjennom dette arbeidet får Kalmar fylkesmuseum en helt ny etasje tilgjengelig for utstillinger. Arbeidet på det nye utstillingsgulvet foregår parallelt med flytteprosessen. På denne måten kan vi også vise mye mer av våre kolleksjoner i fremtiden.

Forberedelsesarbeidet ser annerledes ut. Vi holder for tiden på å klargjøre lokaler på det eksterne lageret for å ta imot fremtidige flyttinger, for eksempel må nye pallereoler settes sammen for å kunne ta imot gjenstander som skal plasseres der i fremtiden. Et av prosjektene i 2023 tar sikte på å flytte tunge store møbler fra Ångkvarnen, for å skape mer arbeids- og sorteringsplass i det «gamle» lageret, som en del av forberedelsene til neste års flytteprosesser.