Vesker som vekker minner

Gjennom ulike prosjekter har Kalmar fylkesmuseum sett hvilken styrke det er for eldre å huske gjennom klær og gjenstander. I dette prosjektet ønsker vi å sette objektene i fokus. Tidligere har museet gjennom ulike prosjekter anskaffet såkalte suvenirposer til to av fylkets kommuner (Kalmar og Mönsterås). I disse er det gjenstander knyttet til bestemte tiår eller aktiviteter.

I dette prosjektet skal vi gjøre to ting:

  • Lag en pose for hver av de resterende 10 kommunene i Kalmar fylke.
  • Besøke eldrehjem og gjennomføre aktiviteter med posene i alle fylkets 12 kommuner.

Prosjektet inkluderer at Kalmar fylkesmuseum henter ut tidstypiske rekvisitter og historiske fakta til de såkalte suvenirposene. Etterpå besøker ansatte fra Kalmar fylkesmuseum en bolig i hver kommune for å jobbe med materialet med eldre. Gjenstandene er knyttet til de eldres liv og vekker minner til live. Under møtet snakker vi om minnene som vekkes og lytter til de eldres historier. 

Ambisjonen med dette prosjektet er ikke bare å gi de eldre en gullkant i hverdagen ved en anledning, men også å inspirere personalet til å bruke posen/metoden ved flere anledninger i virksomheten etter prosjektslutt.

Prosjekt eier

Kalmar fylkesmuseum

Prosjektperioden

1. januar 2023 – 30. november 2023

Finansmann

Prosjektet kan gjennomføres takket være midler fra Irene & Bo Adolfsson-stiftelsen