Tedans med kulturhistorisk quiz

Fylkesmuseet og Jan Ottosson-kvartetten skal gjennomføre tedanser med dans og lokalhistorisk quiz på ti ulike treffpunkter i Kalmar kommune høsten 2023 og våren 2024. Prosjektet skjer i samarbeid med omsorgsadministrasjonen i Kalmar kommune.

Publikum skal få lytte og danse til levende jazzmusikk ispedd en kulturhistorisk quiz om kjente steder i Kalmar basert på låttitlene. Sangene kommer fra det siste albumet med tittelen «Jazz på Kalmaritiska». Sangene har fått navn etter ulike steder i byen som Kattrumpan, Söderport, Esplanaden, Sylvanderparken og husene Tripp trapp trull. 

Tedansene vil først og fremst være for de som bor på et betjent bosted i tilknytning til møtepunktene og deres pårørende. Med forbehold om plass er andre interesserte velkommen etter påmelding.

Vi ser at programmet løfter livskvaliteten for målgruppen på en konkret måte ved å jobbe med mange ulike sanser og uttrykk. Det er en opplevelse å kunne se og høre på et levende jazzorkester sammen med andre, kunne danse og kjenne bevegelsesglede ut fra egne, individuelle forutsetninger og delta i en bilderik quiz knyttet til forskjellige steder og melodier, for å glede og huske sammen. Vi ønsker å levere en festlig opplevelse av høy kvalitet utover det vanlige, en ekte gullkant på hverdagen!

Prosjektet er finansiert av Familjen Kamprads stiftelse.

Prosjektperioden

oktober 2023 – mai 2024

Program

  • Mandag 16. oktober: Møtested Hagby, Hagby
  • Mandag 27. november: Møtested Stenberg, Stensberg
  • Onsdag 6. desember: Oppmøtested Bryggaren, Kvarnholmen
  • Torsdag 11. januar: Oppmøtested Ingelstorpsvägen 1, Smedby
  • Mandag 22. januar: Møtested Frikadellen, Lindsdal
  • Onsdag 7. februar: Møtepunkt Vänskapens väg, Norrliden/Ljusstaden
  • Mandag 19. februar: Oppmøtested Påryd, Påryd
  • Onsdag 28. februar: Møtested Skogsrået, Berga
  • Mandag 4. mars: Møtested St Kristoffers väg, Oxhagen
  • Onsdag 20. mars: Kalmar fylkesmuseum kl 18-20