Tidsreise for førskolebarn

I dette prosjektet skal Kalmar fylkesmuseum og Kalmar fylkes hjemforening gjennomføre tidsreiser med førskolebarn i hjemmemiljøet. Med tidsreise som metode får barna mulighet til et fantastisk generasjonsmøte ved hjelp av museet og den lokale hjembygdsforeningen. Gjennom tidsreiser lærer barna om sin egen historie og får en opplevelse for stedet der de bor! Kalmar fylkesmuseum tar med klær og rekvisitter og lokalsamfunnsforeningen står for lokaler, kunnskap og ideell tid.

Innenfor prosjektet gjennomfører Kalmar fylkesmuseum og Kalmar fylkeshjemslag 12 tidsturer, en i hver kommune. Prosjektet retter seg først og fremst mot småbyene og den lokale førskolen som ligger nærmest husmannsplassen. 

Prosjektperioden

1. desember 2022 – 31. november 2023

Målgruppen

Førskolebarn i alderen 4-5 år

Plass

Lokale husmannsforeninger i Kalmar fylke

Finansmann

Prosjektet kan gjennomføres takket være midler fra Irene og Bo Adolfsson Foundation