Plattform for utvikling av kulturminner i Kalmar fylke

Kalmar fylke er preget av ulike landskap, ulike aldre og tradisjoner. Det er et fylke som forteller sin historie gjennom et mangfold av kulturmiljøer og kulturarv, noen kjente andre mindre kjente.

Kalmar län har sterke merkevarer som er blant de mest kjente i serveringsbransjen i Sverige. De er basert på historiske steder, hendelser og mennesker. Utover disse destinasjonene er et potensial for uutviklede, glemte eller ganske utilgjengelige steder. Kulturarv og kulturmiljøer er verdier som skaper identitet og kontekst for beboerne og er attraktive for besøkende. De er et potensial for utvikling av serveringsnæringen og for regional utvikling.

For å støtte utviklingen av kulturminner innen reiselivsnæringen og regional utvikling har Kalmar fylkesmuseum, Kalmar fylkesstyre og Kalmar fylkesregion i fellesskap laget en plattform for å starte. Vi tre partier kan gjøre mye for å utnytte og utvikle fylkets kulturarv. Men kun sammen med alle andre som jobber med fylkets kulturarv; foreninger, reiselivsnæringen, kommuner og mange andre lokale aktører, kan kulturarven nå sitt fulle potensial for bærekraftig utvikling.

Denne plattformen skal fungere som en støtte i arbeidet med å utvikle, formidle og tilgjengeliggjøre fylkets kulturarv og kulturmiljøer.

Plattform for utvikling av kulturminner i Kalmar fylke (pdf)