Tidsresor för förskolebarn

Tack vare beviljade projektmedel från Irene och Bo Adolfssons stiftelse har Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund fått chansen att erbjuda förskolor tidsresor i sin hemmiljö. Med tidsresan som metod får barnen möjlighet till ett fantastiskt generationsmöte med hjälp av museet och den lokala hembygdsföreningen. Genom tidsresan lär barnen sig om sin egen historia och får en upplevelse för platsen där de bor! Kalmar läns museum tar med kläder och rekvisita och den lokala hembygdsföreningen står för lokal, kunskap och ideell tid.

Inom projektet genomför Kalmar läns museum och Kalmar läns hembygdsförbund 12 tidsresor, en i varje kommun. Projektet riktar sig i första hand till de små orterna och den lokala förskolan som ligger närmast hembygdsgården. I dagsläget är det ännu inte fastställt vilka de utvalda skolorna är.

Den totala projektbudgeten är på 385 755 kronor. I projektet ingår även finansiering av buss för att resorna från förskolan till hembygdsgården inte ska vara ett ekonomiskt hinder.

Tidsresorna kommer genomföras under 2023.