Fra oblatjern til forgylte brudekroner

Fra oblatjern til forgylte brudekroner – kirkenes metallgjenstander forteller historien

Med Karin Adriansson og Stina Damberg, konservatorer, Kalmar fylkesmuseum
Fylkesmuseets konservatorer Karin Adriansson og Stina Damberg har i flere år arbeidet med en skadeinventar over kirkenes metallinventar på vegne av Växjö bispedømme. Nå forteller de om sine erfaringer fra turene rundt i Småland, Öland og Halland. Gjennom frimerker har de lært om de gamle mesterne og opplevd fantastisk håndverk. Det handler om alt fra middelalderkirkenes bevarte gjenstander til innføringen av nytt sølv i kirkene i løpet av andre halvdel av 1800-tallet. Under foredraget får øyet glede seg over unike gjenstander og vi får høre om opplevelsene som arbeidet har gitt.

Forelesningen er delvis en repetisjon av forelesningen tidligere holdt om samme emne. Det nye er at vi får se bilder av nye, unike gjenstander som konservatorene har kommet over under arbeidet.

Foredraget er en del av en foredragsrekke som er knyttet til utstillingen Mestermetaller - Symboler, tradisjoner og produsenter som er utstilt på Kalmar fylkesmuseum fra februar 2023 til august 2023.

Utstillings- og foredragsserien er et samarbeid mellom Svenska kyrkan i Växjö stift og Kalmar läns museum.