Gustaf V

Gustaf V – Sveriges siste konge med reell makt?

Med Peter Danielsson

Klokken 09:30 kunngjorde marskalk Birger Ekeberg at «Hans Majestet Kong Gustaf V, konge av Sverige, Göte og Vende, har i dag, 29. oktober 1950, kl. 08.35 om morgenen i en alder av 92 år og i sitt 43. regjeringsår fredelig og stille gikk bort på Drottningholm Slott. Den kongelige sorgen synker dypt over landet, varm og inderlig er takknemligheten for avdøde landsfars kongegjerning preget av ridderlighet, visdom og en levende ansvarsfølelse.» La oss i dagens foredrag følge disse 92 leveår og 43 år med regjering, som inkluderer Napoleons forlovede, to verdenskriger, parlamentarisme og folks hjem!