Slik bodde Kalmarboerne sammen på Kvarnholmen før i tiden

Med Göran Tagesson, dosent i historisk arkeologi, Uppsala universitet etter en kort introduksjon av Liselotte Jumme, leder av fylkesmuseets bygningsenhet.

Hvordan levde folk sammen på Kvarnholmen i gammel tid? Hvem bygde og hvordan ble husene bygget? Dette er spørsmål som utredes i det tverrfaglige prosjektet Hus og sosial praksis 1600-1850, som drives av Uppsala universitet og Kalmar läns museum. Arkeologer, historikere og en makrobotaniker la puslespill om hvordan folk levde i husene sine tidligere. I Kalmar er Kullzénska huset, Kreugerska huset, Snöbergska huset og "Ströget" på Storgatan satt under lupen. Liselotte Jumme starter med en kort historisk gjennomgang av hvordan Kalmars bygninger har tiltrukket forskere også tidligere. Göran Tagesson forteller om hva forskerteamet har kommet frem til så langt.

Abonner på KLM-Play! https://kalmarlansmuseum.se/play/

Deltar

Göran Tagesson

Dosent i historisk arkeologi