Sandby slott og herregården i Skogsby

Med FD Helena Victor og FD Ludvig Papmehl-Dufay, LNU

Kan livet og massakren på Sandby slott under folkevandringstiden knyttes til samtidens bosetning i Skogsby på det vestlige Öland? I Skogsby ligger Ölands største hustomt og Ludvig har ledet utgravningene av et stormannskjøkken der.

Deltar

Helena Victor

Ludvig Papmehl-Dufay