Suksess for digitale investeringer

Kalmar fylkesmuseum har i flere år satset på digital transformasjon og utvikling for å fremme interesse og spre kunnskap om for eksempel hendelser, gjenstander, fortellinger, personer, miljøer og tradisjoner som forteller om Kalmar fylkes historie. En rask og intensiv satsing har gjort at lyttere og besøkende i løpet av det siste året har kunnet glede seg over episoder fra museets egen podcast Museimagasinet, se film på YouTube, delta på digitale omvisninger i museets utstillinger og se digitale foredrag. Tallene viser stor gjennomslagskraft og at innholdet når et bredt publikum. Blant annet er visningene på museets YouTube-kanal mer enn doblet.

– Responsen er selvfølgelig utrolig gledelig og vel verdt investeringen. Det gir oss helt nye muligheter til å nå ut med vår kunnskap til flere, noe som er helt i tråd med visjonen til virksomheten, sier Örjan Molander, museumsdirektør Kalmar fylkesmuseum.

En positiv koronaeffekt

Den digitale utviklingen og konverteringen er delvis et tiltak på grunn av koronapandemien. Nå er det en integrert del av virksomheten.

– Den digitale satsingen er ikke av midlertidig karakter, men er kommet for å bli, understreker Andreas Juhl, markedssjef og enhetsleder for Offentlig enhet Kalmar fylkesmuseum.

Når det er på tide å summere 2021, viser tallene at museets YouTube-kanal har nådd over 115.000 unike visninger, mot 50.000 i 2020. Museets podcast Museimagasinet hadde mange lyttere med rundt 20.000 unike nedlastinger. Siden oppstarten i mai 2020 har podcasten omtrent 35 000 unike nedlastinger.

I 2021 ble alle vår- og høstforelesninger sendt direkte. Antall solgte digitale billetter var over 1000. Alle forelesningene ble tatt opp for å være tilgjengelige for visning i etterkant. Det betyr at museet er tilgjengelig hele døgnet, når og hvor du vil, så lenge du har tilgang til skjerm og internett. Alle forelesningene er også tekstet av tilgjengelighetshensyn. Strømmetjenesten har på prøve også blitt brukt av kommunale bibliotek rundt om i fylket og vist foredrag fra sine respektive lokaler.

Museet har også satt mye fokus på undervisningsopplegg og digitale omvisninger for skolene, som på sikt kan være et godt supplement til undervisningen.

– Kalmar fylkes historie tilhører alle og hybriden av fysiske og digitale opplevelser utgjør en stor forskjell for hvordan vi kan være en effektiv og tilgjengelig virksomhet. Jeg er stolt over satsingen vår så langt og vet at det er flere digitale satsinger på gang i fremtiden som vil glede mange, sier Jonas Hellberg, styreleder i Kalmar fylkesmuseum.