Nå setter vi opp nye kulturskilt

Tenk om kulturskilt kunne fungere som portaler til andre tider hvor vi kan møte mennesker og deres historier! Det var den overordnede visjonen om et nytt fylkesdekkende skiltsystem som nå er blitt en realitet.

I løpet av mai og juni skal det settes opp 10 nye kulturskilt rundt om i Kalmar fylke. Skiltene er en del av et nytt fylkesdekkende skiltsystem for kulturskilt kalt Kalmar läns Kulturarvsportal og som er laget innenfor prosjektet Unikt historisk Kalmar län. De nye skiltene skal fungere som en tidsreiseportal som synliggjør og sprer kunnskap om stedets kulturarv og en møteplass hvor besøkende kan ta del i regionens historier og forme stedets fremtidige historie.

– Da vi opprettet Kalmar fylkes Kulturminneportal, ville vi ikke bare lage skilt. Vi ønsket også å vise hvordan et skiltprogram på en innovativ måte kan utgjøre en forskjell for regionens lokalsamfunn, kulturmiljøer og besøksmål, sier Maja Heuer, næringsutvikler ved Kalmar fylkesmuseum.

Skiltene gjør stedets kulturarv tilgjengelig

Skiltsystemets konsept er at det skal bidra til utvikling av steder i fylket ved å skape møteplasser rundt kulturminner. Her skal den besøkende kunne lytte til historier, se filmmateriale eller for eksempel ta et lydkart som den besøkende kan bruke til å gå rundt og oppdage alle de spennende historiene om stedet. I utvidelsen er det ideer om å legge til interaktive deltakelsesfunksjoner slik at besøkende kan legge igjen sine egne historier om stedet og dermed være medskapere av dets historie.

– Øst-Småland og Öland er vår beste del av verden hvor det er mye å se og oppdage! Hvert sted har sin historie og vi føler at mange bare venter på å bli oppdaget, men mangler en tilgjengelig historie. Med de nye skiltene får de som er på utflukt, går tur med hunden, går tur med en venn eller på egenhånd, mulighet til å ta del i stedets historier i hverdagen, sier Örjan Molander, museumsdirektør ved Kalmar. Fylkesmuseet.

 Det er et stort behov i fylket for å skape møteplasser for både innbyggere og besøkende. Særlig i mindre møllebyer er det stor etterspørsel fordi industrien og dermed også de naturlige møteplassene ofte har forsvunnet.

– Det folk samles om på disse stedene er kulturarven og dens utvikling fordi den ofte er stedets fellesnevner. Derfor er det så interessant å bruke kulturarv som en ressurs for å skape møteplasser i slike lokalsamfunn, sier Maja Heuer, driftsutvikler ved Kalmar fylkesmuseum.

Her er skiltene

Skiltene er plassert på de stedene hvor fylkesprosjektet har gjennomført områdeutvikling. De har blitt godt mottatt av de lokale beboerne, næringslivet og foreningene fordi disse også var med på å lage skiltene. Noen foreninger planlegger å ha en spesiell dedikasjon av tegnet sitt.

  • Bergkvara: i havna
  • Vissefjärda: ved Vissefjärda kirke
  • Rockneby: på Allaktivitetshuset
  • The Golden Ring: på biblioteket (samling pågår)
  • Virserum: i parken ved broen (installasjon pågår)
  • Västervik: ved Träbåtbryggan (montering pågår)
  • Påskallavik: i havna
  • Berga: på stasjonen
  • Mörbylånga: Skansgatan i Sockerbruk-området
  • Nybro: Badhusparken, bak svømmehallen ved lekeplassen

Mange muligheter

Det nye skiltsystemet har vokst frem innenfor prosjektet Unikt Historisk Kalmar fylke og er utviklet i samarbeid med representanter fra kommuner, næringsliv og foreninger, Fylkesnemnda i Kalmar fylke, Region Kalmar fylke, fylkets hjemmelag, Vekstverket, Riksantikvarieämbetet og Kalmar läns museum. Arbeidsgruppen har også inkludert designere, en designer og en tilgjengelighetsrådgiver. Etter prosjektslutt vil Kalmar fylkesmuseum overta konseptet og sammen med lokale og regionale samarbeidspartnere ta et langsiktig ansvar for tilsyn og forvaltning av skiltene. Skiltsystemet består av et fleksibelt modulsystem som bedrifter, foreninger, organisasjoner, myndigheter, kommuner etc. kan bestille i ulike utførelser og prisklasser. Dette gjør at oppdragsgiver kan få en helt tilpasset løsning. Skiltenes materialer knytter seg til fylkets hovedmaterialer: tre, glass og stein.