Premiere for høstens satsing på direktesendte foredrag fra andre steder i fylket

Hva betyr bygningsdetaljene og karaktertrekkene i Vimmerbys vakre sentrum for opplevelsen av det? Og hvilke skjulte perler er det i Västervik kommune? Svarene kommer i høst når Kalmar länsmuseum arrangerer foredrag i Vimmerby og Västervik.

Foredragene er en del av Kalmar fylkesmuseums nye satsing på å arrangere foredrag andre steder i fylket innenfor rammen av museets programvirksomhet. Premieren finner sted onsdag 16. november klokken 18.00 i rådhuset i Vimmerby, når bygningsantikvarene Ellen Ronsten og Jan Westergren tar publikum med på oppdagelsesferd i Vimmerbys vakre bysentrum. 30. november klokken 18 vil bygningsantikvar Magdalena Jonsson fortelle om edelstenene som skjuler seg i landskapet i Västervik kommune. Foredraget hennes finner sted på Västerviks museum. 

– Vi er et fylkesmuseum og vi vil gjerne komme nærmere innbyggerne i fylket ved å holde våre offentlige opplegg på ulike steder i fylket. Det føles også godt og haster å kunne presentere resultatene av museets arbeid på et bestemt sted akkurat det stedet, sier Maria Kanje, produsent ved Kalmar fylkesmuseum.

I flere år har Kalmar fylkesmuseum sitt onsdagsprogram trukket publikum til Kalmar fylkesmuseum. I 2021 hadde direktesendingen av forelesningene premiere etter en digital konvertering og utvikling under koronapandemien. Initiativet til å ta steget videre og arrangere foredrag andre steder handler blant annet om å gi flere mulighet til å ta del i fortellinger om fylkets verdifulle kulturarv.  

– Dette er en måte for oss å synliggjøre, forklare og utdype kulturarvens verdi og gi perspektiv på hvordan den ses i hverdagen, sier Andreas Juhl, markedssjef og enhetsleder for Offentlig enhet ved Kalmar fylkesmuseum.

Kalmar fylkesmuseum ønsker besøkende velkommen til foredragene som finner sted på stedet i henholdsvis Vimmerby og Västervik. Siden foredragene sendes direkte, er det også mulig å kjøpe billett til den digitale sendingen og se dem hjemmefra. Den digitale sendingen kan også sees i etterkant som en reprise. Billetter til foredraget selges via Kalmar fylkesmuseums hjemmeside.