2+1 vei mellom Gamleby og Helgenäs. Arkeologisk undersøkelse trinn 2. 2009.

Resultatene av den spesielle arkeologiske undersøkelsen trinn 2 som Kalmar länsmuseum gjennomførte i oktober 2009, før ombyggingen av vei E22 mellom Gamleby og Helgenäs i Västervik kommune, Småland. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra det svenske vägverket Region Sydöst, i henhold til vedtak fattet av länsstyrelsen i Kalmar. Det svenske vegverket Region Sydöst planlegger å bygge et sentralt autovern for den såkalte 2+1-vegen og i forbindelse med dette kreves det bl.a. justeringer av tilknytninger og passeringer til mindre veger samt enkelte nye strekninger eiendomsveg/GC. Store deler av traseen er av nasjonal interesse for kulturmiljøet og anleggsarbeidene krever at det gjennomføres en arkeologisk undersøkelse for å fastslå om fornminner er berørt av arbeidsselskapet. Last ned rapporten