Et gripende tungesverd fra bronsealderen IV

6. juni 2009 fant Crister Hjelm et hjeltungesverd fra bronsealderperioden IV i Oskarshamn. Sverdet dukket opp fra et blomsterbed som ble opprettet da huset ble bygget på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet. Funnet ble gjort da deler av rabatten skulle gi plass til en bredere grussti. Da funnet ble identifisert som et sverd fra bronsealderen, ble arbeidet avsluttet i påvente av en arkeologisk undersøkelse. Fylkesnemnda i Kalmar fylke vedtok at det skulle skje en arkeologisk oppfølging på stedet. Last ned rapporten