En levende kulturarv - Kirkegårder i bispedømmet Växjö

I 2005 startet vi på fylkesmuseet i Kalmar arbeidet med å inventere kirkegårdene som ligger i Kalmar fylkes del av Växjö bispedømme. Arbeidet har for hver kirkegård innebar en sammenstilling av kirkegårdens historie, kirkegårdens utseende i dag er dokumentert og det er laget kulturhistoriske verdier. Formålet med prosjektet har vært å sammenstille kunnskapen som finnes om hver enkelt kirkegård og finne ut hvilke kulturhistoriske verdier som finnes på kirkegårdene. Hvilke spor etter eldgamle gravpleietradisjoner er bevart og hva må vi beskytte i fremtiden? For hver kirkegård er det en rapport. Du finner rapportene på denne lenken under overskriften kirker og deretter den respektive kommunen. Inventararbeidet ble avsluttet i hele Växjö bispedømme i 2008. Resultatene er nå samlet i en bok. Hensikten med boka er å samle erfaringene og kunnskapen som kom frem gjennom prosjektet. Med boka ønsker vi å vise den rike historien som er samlet på kirkegårdene våre. De gjenspeiler lokale tradisjoner og forhold, men også hvordan samfunnet har sett ut og endret seg over tid. Boken er rikt illustrert med fotografier fra inventararbeidet. Magdalena Jonsson, antikvar