Et traktkopprom i Resmo

Rapporten er en sammenslåing av to arkeologiske feltundersøkelser i Resmo prestegjeld i det sørvestlige Öland, som ble utført av Kalmar fylkesmuseum våren 2008. På grunn av den planlagte byggingen av et hus ble det foretatt en arkeologisk forundersøkelse. over tre dager i slutten av februar, og deler av levningene som da ble funnet ble gjenstand for en spesiell arkeologisk undersøkelse om lag en måned senere, i slutten av mars og begynnelsen av april 2008. Last ned rapporten