Boplassrester fra yngre bronsealder og tidlig middelalder

I løpet av fire dager i slutten av mars og begynnelsen av april 2009 gjennomførte Kalmar fylkesmuseum en arkeologisk forundersøkelse av fornminnene RAÄ 418 innenfor eiendommen Köping 1:8, Köping sogn Öland, et område som er planlagt brukt til utbygging. Fornminnene består av en boplassrester som ble oppdaget i forbindelse med en undersøkelse 2. mars 2009. Denne nåværende forundersøkelsen er utført ved hjelp av søkegraving med maskin og håndmåling av et utvalg anlegg. Resultatene viste at området inneholder to romlig og kronologisk forskjellige fortidslevninger som ble registrert som to boplasser, RAÄ 418 og RAÄ 420 i Köping prestegjeld. Last ned rapporten