Ombygging av et mindre veikryss på E22

I løpet av to dager i juni 2009 gjennomførte Kalmar fylkesmuseum en arkeologisk forundersøkelse ved Botestorp, ca 18 km nord for Oskarshamn. Undersøkelsen omfattet arealer på begge sider av dagens veg E22. Det totale arealet som ble berørt av forundersøkelsen var ca 2 000 m2. Innenfor utnyttelsesområdet ble det funnet deler av en tidligere registrert forhistorisk boplass. Last ned rapporten