Gravminnene i Kalmar domkirke

Gravsteiner i Kalmar domkirke 1681-2008 er tittelen på den kulturhistoriske undersøkelsen, som Johan Apelman og Eva-Lena Holmgren, begge antikvarer ved Kalmar fylkesmuseum, utførte på oppdrag fra Kalmar kirkesamfunn. Her er gravminnene beskrevet i detalj, men også noe personlig historie om de som ble stedt til hvile i kirken.