Vegger i søndre gårdsplass

I forbindelse med Statens Fastighetsverks brannsikring av takene på Kalmar slott ble det gravd ut vannrør i søndre slottstun. Forundersøkelsen ble utført i form av sjaktovervåking, i februar 2009, og formålet var å sikre at ingen vegger eller andre konstruksjoner ble skadet. Under forundersøkelsen ble det funnet tre vegger. Last ned rapporten