Dagvannsledning ved Gamlebyen

Høsten 1973 ble det foretatt en antikvarisk sjekk ved Järnvägsgatan og Stadsparken i Kalmar. Årsaken var at det skulle graves ned en overvannsledning og at arbeidsselskapet kunne komme over levninger fra fremfor alt middelalderen. Dokumentarmateriale er mangelvare, men det ser ut til at det er funnet eldre levninger i form av kulturforekomster og en eller annen form for stolpekonstruksjon i den vestlige delen av den nordlige byparken. Last ned rapporten