VA-rør i Strömsgatan

På grunn av utgravninger i forbindelse med utskifting av VA-linjer på Strömsgatan, byen Västervik, ble det utført en arkeologisk forundersøkelse av Västerviks museum med Kalmar läns museum som hovedansvarlig. Formålet med forundersøkelsen var å sjekke om fornminner, i dette tilfellet intakte kulturforekomster eller anlegg fra Västerviks byhistorie, var berørt av gravearbeidet. Last ned rapporten