Profilutstilling

Sandby slott

Sandby slott er historien om 1500 år gamle massakrer på det sørøstlige Öland. Hvem var ansvarlig for denne forferdelige hendelsen? Våre dyktige arkeologer som graver ut slottet har svarene. På grunn av de makabre funnene og den spennende arkeologien har historien om Sandby slott blitt en verdensnyhet på grunn av de unike funnene og mordmysteriet. Utstillingen forteller om de dramatiske hendelsene og viser blant annet storslåtte gullfunn.

Om utgravningene og historien

Under en arkeologisk undersøkelse i Sandby slott på det sørøstlige Öland i 2010 ble det funnet et stort antall spektakulære funn, inkludert smykkehuder som inneholder eksklusive draktspenner og glassperler med opprinnelse i det romerske middelhavsområdet. Kalmar fylkesmuseum gjennom Museumsarkeologi Sørøst ble da involvert for å gjøre ytterligere undersøkelser for å kartlegge konteksten funnene ble funnet i. I forbindelse med disse småskalaundersøkelsene, da det også ble gjort en georadarundersøkelse av fil.dr. Andreas Viberg, kunne det opplyses at det fant sted en massakre på slottet, hvoretter de omkomne har blitt etterlatt sammen med sine eiendeler der de falt. Dette har gitt et unikt øyeblikksbilde av både den voldelige hendelsen og hvordan hverdagen så ut på slottet på slutten av 400-tallet.

Migreringstid (350-600 mulig)

Perioden som Sandby slott tilhører kalles folkevandringstiden og er preget av at mange forskjellige stammer beveget seg over det europeiske kontinentet. Det var en turbulent tid, både i Skandinavia og i Europa. Romerrikets synkende makt og endelige fall 476 muligens, invasjonen av hunerne, kriger og allianser innenfor Barbaricum (dvs. områdene som lå utenfor Romerrikets grenser); alt dette berørte Skandinavia og gjenspeiles i funnene fra Sandby slott.

Sandby slott som forskningsprosjekt

Siden 2011 har Kalmar fylkesmuseum drevet et forskningsprosjekt rundt Sandby slott gjennom Museumsarkeologi Sørøst. Hendelsene i slottet har skapt et svært uvanlig kildemateriale som gir et unikt innblikk i enkeltpersoners liv og død samt menneskers sosiale organisering og materielle kultur i folkevandringstiden. Det som skjedde på slottet berører og vekker mange tanker, fra avsky til nysgjerrighet, om hvordan og hvorfor massakren fant sted. Forskningen rundt Sandby slott kan ikke bare hjelpe oss å forstå folkevandringstiden og dens mennesker bedre, men også gi oss verktøy til å diskutere vanskelige problemstillinger i vår egen tid.

For å kunne videreføre forskningen rundt Sandby slott kreves ekstern finansiering. Vi søker fortløpende om forskningsmidler fra ulike finansierere og ser stadig etter nye samarbeidsmuligheter rundt forskning og utvikling av prosjektet.

Digitalt: Slik ble Sörby slott gjenoppdaget

På stedet: Slik ble Sörby slott gjenoppdaget