Midlertidig utstilling

Mesterlige metaller

Mestre metaller - tradisjonene, symbolene og skaperne. Velkommen til en skinnende verden av mesterlige metaller! La øyet nyte glitrende kreasjoner og gi deg selv en liten gullkant i hverdagen!

I utstillingen kan øyet glede seg over gjenstander som glitrer og tidenes solide håndverk. Her tar du del i historiene rundt gjenstander, tradisjoner, symboler og metallhåndverkere nå og da. Alt med tilknytning til den rike skatten av metallgjenstander som har vært og er i våre kirker og er en viktig del av vår kulturarv. Vi viser rundt tretti unike, kirkelige metallgjenstander fra fylkesmuseets samlinger, samt et par på utlån. Mange av dem vises nå for første gang!

Utstillingen er et samarbeid mellom Svenska kyrkan i Växjö stift og Kalmar läns museum. Den er basert på boken Metaller i helig tjänst, utgitt av Växjö bispedømme i 2019. Boken er igjen et resultat av skadeinventar av metallinventar utført av fylkesmuseets konservatorer i kirkene i Växjö bispedømme 2007-2020.

15. februar 2023 innvies utstillingen Masterful Metals av biskop Fredrik Modéus!

Bakgrunn

Kalmar fylkesmuseums konservatorer har på vegne av bispedømmestyret i Växjö bispedømme mellom årene 2007-2020 gjennomført en meget omfattende skadeinventar av kulturelt verdifulle kirkelige metallgjenstander i kirkene i Växjö bispedømme. Prosjektet ble i sin helhet betalt av KAE.

I april 2020 ble boken Metaller i helig tjänst sluppet i samarbeid med Arcus forlag, der resultatene av skadeinventeringen ble fremhevet, men også metall og metallgjenstandene og hva de kan fortelle oss alle. Et stort antall forfattere deltar i boka, hvorav to er konservatorer ved Kalmar fylkesmuseum.

Växjö bispedømme har gjennomført flere skadeinventar og i 2016 ble boken Textilier i helig tjänst produsert hvor resultatene fra skadeinventaret av kulturhistoriske kirketekstiler ble fremhevet. Som et ledd i den fortsatte satsingen på kirketekstiler tilbød bispedømmekontoret konservatorstøtte til de enhetene i bispedømmet som ønsket å lage egne mindre utstillinger av tekstiler i sine sommeråpne kirker i løpet av samme år.

Mellom november 2017 og mars 2018 ble utstillingen Divine Creations vist som et samarbeidsprosjekt mellom Växjö bispedømme, menigheter i bispedømmet og Kalmar fylkesmuseum. Det ble gjennomført et større antall foredrag og opplæringsarrangement, både på museet og utenfor bispedømmet. Alle foredragene på museet var utsolgt og besøkende sto på venteliste for å få plass.

Utstillingen fikk svært god respons, både lokalt og nasjonalt, og var svært godt besøkt av både tilfeldige besøkende og bookede grupper, hovedsakelig menigheter. Etter endt utstillingsperiode ble utstillingen vist på Ölands Museum Himmelsberga. Interessen for kirketekstiler økte betydelig, noe som blant annet er merket i økt antall søknader til KAE om pleie- og vedlikeholdstiltak for tekstiler. På bakgrunn av den vellykkede investeringen i Divine Creations ønsker vi nå å produsere en ny utstilling sammen om metaller.