Våre Kvarnholmen i dag og i fremtiden - debatt

Velkommen til å bidra i debatten om Kvarnholmens utvikling i dag og i fremtiden! Hvilke kvaliteter er viktige å utvikle på Kvarnholmen? Hvilke funksjoner trengs? Hva tiltrekker besøkende, turister, innbyggere, bedrifter? Hvordan finner vi en god balanse mellom bevaring og utvikling? Er det akseptabelt å rive eldre hus på Kvarnholmen i dag? Kvelden starter med at Björn Strimfors, byarkitekt, Björn Mortensen, senterleder for Kalmar by og Liselotte Jumme, bygningsantikvar ved Kalmar fylkesmuseum, gir sine bilder av Kvarnholmen i dag og i fremtiden. Etterpå inviteres det til debatt om Kvarnholmen i dag og i fremtiden. Moderator: Örjan Molander, museumsdirektør.