Historie

I dag er byen preget av det rettvinklede gatesystemet, som dateres til gjenoppbyggingen i 1678. Wimmerströmska gården ligger sør i Västerviks fire blokker. Den søndre blokken var preget av at tomtene på middelaldersk vis smalt inn mot vannet for å ende i en brygge. Man kan fortsatt se hvordan våningshuset ligger i en skrå linje ned til den tidligere vannflaten.

Herregården i Wimmerströmska gården ble bygget på 1780-90-tallet og ligger langs byens paradegate, Storgatan. Gården tilhørte flere uthus.

To navn er knyttet til huset, dels en mann Lessle og dels en tollforvalter Lybeck. Det har vært drevet handel og håndverk i huset i alle år.

I 1887 flyttet sukkerbaker Carl Wilhelm Wimmerström konditoriet sitt til husets første etasje.

I 1896 bygde han huset langs Brunnsgatan og i første etasje der la han bakeriet.

I 1905 ble de to eiendommene bygget sammen.

I 1906 overtok sønnen Elis Wimmerström kafévirksomheten. Han drev både kafé og bakeri sammen med kona Rut, født Röhlander. Da Elis døde i 1929, fortsatte Rut virksomheten til 1938. Kafeen ble deretter drevet under navnet Karins Café inn på 1960-tallet.

I løpet av slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet skjedde det store endringer i Västervik. Store deler av sentralkvartalet ble revet. Naboeiendommen til Wimmerströmska gården forsvant også og med den også noen av uthusene, som tilhørte Wimmerströmska gården.

Elis og Ruts eneste datter Stina kjempet sammen med ektemannen Bert Knutström mot rivingen og klarte å holde store deler av Wimmerström-gården intakt.