Solberga, Köpingsvik

In het Köpingsvik-gebied op Öland zijn er uitgebreide en rijke archeologische overblijfselen die kunnen vertellen hoe de gebouwen en het leven er op deze plek hebben uitgezien vanaf het stenen tijdperk (Mesolithicum, ongeveer 12.000-6.000 jaar geleden) tot het midden van de Middeleeuwen (van ongeveer de jaren 500-1200). Uit historische bronnen en eerder archeologisch onderzoek weten we dat Köpingsvik in deze periode een belangrijke handelsplaats was.

In Köpingsvik is in de loop der jaren een groot aantal archeologisch onderzoek uitgevoerd en het meest recente vond plaats in de zomer van 2021. Het onderzoek is uitgevoerd voorafgaand aan de bouw van een klein wooncomplex binnen het pand Solberga 4:2. In het onderzochte pand zijn resten gevonden uit de late Vikingtijd en de vroege middeleeuwen. Tijdens verschillende onderzoeken in het Köpingsvik-gebied is een strandmuur gevonden die nu onder de grond verborgen is. Dit was hier ook het geval en soortgelijke strandmuren zijn waargenomen in andere vergelijkbare handelsplaatsen uit dezelfde tijd als b.v. Birka, Hedeby en Ribe. Naast de strandmuur zijn ook overblijfselen in de vorm van paalgaten van gebouwen, haarden, een mijnwoning en een afvalgreppel onderzocht.

In 2022 zal het rapport voor deze opdracht gereed zijn.

Plaats: Köpingsvik, gemeente Borgholm

Aansprakelijk: Jhonny Therus

Begonnen: 2019