Collecties

Verken de geschiedenis van Kalmar County en presenteer met behulp van de collecties en kennis van het museum! De collecties van het Kalmar County Museum bestaan uit voorwerpen, behang, keramiek, textiel, kunst, foto's, archiefdocumenten, archeologische vondsten, reclamemateriaal en nog veel meer. De collecties bevatten ongeveer een miljoen objecten die kansen bieden voor verhalen, feiten, kennis en ervaringen over het leven van mensen, omstandigheden, samenlevingen, ervaringen vanuit verschillende perspectieven. De objecten dateren uit de oude steentijd tot de moderne tijd.

De collecties van het Kalmar County Museum zijn waardevol materiaal dat toebehoort aan ons allemaal die in Kalmar County wonen. Door middel van het digitale museum van het museum, tentoonstellingen, lezingen en samen met onderzoekers en scholen, werken we eraan om onze collecties en onze kennis van het gemeenschappelijke culturele erfgoed van Kalmar County zo toegankelijk mogelijk te maken voor zowel huidige als toekomstige generaties. Een groot deel van de collecties van het museum is digitaal in te zien via onze databases. In een digitaal museum kun je zelf zo'n 90.000 afbeeldingen doorbladeren, zoeken en bekijken.