Skänka föremål, bilder eller arkivhandlingar till museisamlingarna

Vill du skänka föremål, fotografier eller arkivhandlingar till Kalmar läns museums samlingar? Vi är intresserade av att ta emot objekt från Kalmar län med högt kulturhistoriskt värde som kompletterar befintliga samlingar.

Vi tar tacksamt emot förfrågningar via webbformuläret nedan. Vi kan komma att kontakta dig för mer information. Din förfrågan blir ett ärende som bereds och beslutas i museets insamlingspolicygrupp. Att ta emot ett föremål och registrera det i museets samlingar innebär ett långsiktigt förvaltningsansvar för museet, att vårda och visa, även för kommande generationer.

Bild från museets magasin: KLM 9258. Stol, barnstol. Gustaviansk stil. Av björk, bemålad i vitt med guldfärgade detaljer. Brukad i Kalmar.