Archeologische en mariene archeologische conservering

Kalmar County Museum voert opdrachten uit in alle materiaalcategorieën binnen archeologische en mariene archeologische conservering. Naast het vertragen van degradatieprocessen en het stabiliseren van de objecten, werken de restauratoren aan het produceren van originele oppervlakken en het leesbaar en toegankelijk maken van de objecten voor tentoonstelling en onderzoek. We hebben een grote capaciteit voor het afvoeren van met water doordrenkt organisch materiaal. De behandeling van dit materiaal wordt vaak uitgevoerd door vriesdrogen onder vacuüm. Kalmar County Museum heeft een van de grootste faciliteiten voor vriesdrogen in Zweden en onze vacuümvriesdroger is meer dan 5 meter lang.

Naast glas en keramiek werken wij ook met metalen voorwerpen. Metalen voorwerpen worden op een geschikte manier geprepareerd, bijvoorbeeld door microstralen of met de hand onder een microscoop, en worden gestabiliseerd door beproefde methoden. In ons conserveringslaboratorium hebben we ook de beschikking over vacuümimpregnatie en röntgenstraling.

Voorwerpen gevonden in bodem of water zijn bewaard gebleven dankzij speciale fysische, chemische en biologische omstandigheden in de omgeving. Wanneer de vondsten uit de grond of het water worden gehaald, veranderen deze, worden licht en zuurstof toegevoegd en begint vaak een snelle ontbinding. Daarom is conservering een belangrijk onderdeel van archeologische activiteit.